لیست قیمت گیربکس

شافت مدل 
300 250 210 185 150 130 110  86  62  49
   42،000،000  29،000،000  13،000،000 9،000،000 6،350،000 4،050،000 2،180،000 1،550،000 1،480،000 VF - (N/A/P)
   46،000،000  33،200،000  14،700،000 9،850،000 7،400،000 4،600،000 3،000،000 2،100،000 1،950،000 MVF -(N/A/P)
   45،000،000  32،700،000  14،000،000 9،400،000 6،90،000 4،450،000 2،600،000 1،900،000 1،700،000 VF - (FC)
   51،700،000  34،500،000  16،000،000 10،400،000 8،200،000 5،060،000 3،250،000 2،200،000 2،000،000 MVF - (FC)

79،000،000

شافت بلند

 49،500،000

شافت بلند

 25،500،000 

شافت کوتاه

 16،500،000 11،500،000 7،300،000 5،100،000 --  -  -  -  - VF/U 

 17،600،000

شافت کوتاه

 12،200،000

شافت کوتاه

 77،000،000

شافت کوتاه

 48،000،000

شافت کوتاه

 24،000،000

بدون شافت

   12،650،000 8،500،000 5،900،000  - - - MVF/U
           -  -  -  - 4،900،000 SN-1
           -  -  -  - 5،200،000 SN-2
           -  -  -  - 6،300،000 SN-3
           -  -  -  - 12،000،000 SN-4

 

 

 

    دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی

   کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35

تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834

 

انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به

شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از

پمپ بنزين انبار جهان

تماس انبار: 02155257994 - 02155257995

 

عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد

لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید